Prejsť na obsah
Verejnosť
SAAIC - Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania pozýva na Informačné dni k Výzve na predkladanie projektov na rok 2011.

28. októbra 2010 od 9:00 do 14:00 hod. v Žiline, v priestoroch hotela Holiday Inn, Športová 2, Žilina
3. novembra 2010 od 9:00 do 14:00 hod. v Košiciach, v priestoroch vzdelávacieho a kongresového centra Teledom, Timonova 27, Košice

Program:
9:00 - 9:30 Registrácia účastníkov
9:30 - 10:30 Úvod do Programu celoživotného vzdelávania - Výzva 2011; diskusia
10:30 - 11:00 Vyhodnotenie súťaží (Žilina - súťaž Grundtvig, Košice - súťaž Erasmus)
11:00 - 11:30 Prestávka
11:30 - 13:30 Informácie o podprogramoch: Comenius, Erasmus (projekty), Grundtvig, Leonardo da Vinci, Prierezový podprogram

On-line registrácia záujemcov o účasť