Prejsť na obsah
Verejnosť

Vo štvrtok 3. marca 2016 sa na akademickej pôde Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave uskutočnila slávnostná inaugurácia novej dekanky. Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., sa v histórii najmladšej fakulty STU stala treťou dekankou. Akademické insígnie prebrala po predchodcovi prof. Pavlovi Čičákovi. Najmladšiu zo siedmich fakúlt STU v Bratislave bude dekanka Mária Bieliková manažovať do roku 2019, kedy sa končí jej funkčné obdobie.

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., aktívne stála pri zrode Fakulty informatiky a informačných technológií STU už od roku 2003. Najprv pôsobila ako prodekanka pre výskum a ľudské zdroje. V rámci viac ako 26 ročného pôsobenia na STU zaviedla 12 predmetov. Už skoro 20 rokov vedie predmet Tímový projekt, ktorý bol zavedený ako jeden z prvých v celom našom širšom regióne. Vyškolila 88 bakalárov, 66 inžinierov a 12 doktorandov. Úspešne viedla desiatky študentov v medzinárodných súťažiach.

V roku 2010 získala ocenenie ministerstva školstva Osobnosť vedy a techniky. Je členkou Board of Governors Joint Research Centre v Bruseli. Výskum smeruje do nových oblastí, v tomto zmysle vedie tím, ktorý minulý rok založil Výskumné centrum používateľského zážitku a interakcie na FIIT.

„Budem sa usilovať o zmiernenie rozdielov medzi zdrojmi na výchovu absolventov, ktoré aktuálne fakulta získava a vyprodukovanou hodnotou. Verím, že na to získam podporu univerzity, IT priemyslu aj štátu,“ povedala dekanka fakulty FIIT STU o svojich plánoch. K jej ďalším prioritám patrí rozvíjanie študijných programov, posilnenie výskumnej činnosti, zlepšovanie vedeckých postupov a intenzívnejšia spolupráca s priemyslom. Veľa energie, entuziazmu a pevné zdravie jej popriali vzácni slovenskí a zahraniční kolegovia, priatelia a hostia z priemyslu.

inaguracia dekanky FIIT