Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 22. mája 2014 o 12.30 hod. sa v Auditóriu Fyzikálneho ústavu SAV – Pavilon QUTE, Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava uskutoční Seminár k implementácii projektov 7. rámcového programu.

Cieľovou skupinou seminára sú výskumní pracovníciprojektoví manažéri implementujúci projekty 7. RP.  Cieľom seminára je priblížiť procesy súvisiace s podávaním správ do EK, priebehom review projektu a priebehom druhostupňových auditov vykonávaných Európskou komisiou alebo Európskym dvorom audítorov (ECA).

Registrácia na seminár prebieha prostredníctvom webu podporných štruktúr 7. RP (PŠ7RP), na ktorom nájdete aj bližšie informácie k podujatiu: http://www.7rp.sk/informacne-dni/seminar-k-implementacii-projektov-7rp.html

Účasť na seminári je bezplatná a podujatie je otvorené širokej vedeckej komunite.