Prejsť na obsah
Verejnosť

Rozhodnutím rektora STU prof. Roberta Redhammera bol znovuobnovený prístup k plným textom IEEE Xplore Digital Library v pôvodnom rozsahu.

Prístup bol predplatený z prostriedkov STU na dobu 6 mesiacov od 15. júla 2016 do 15. januára 2017.

Prístup bol zakúpený na pol roka z dôvodu, že CVTI SR už spustilo verejné obstarávanie na opätovné rozbehnutie národného projektu NISPEZ a je predpoklad, že od Nového roka 2017 by mal byť prístup obnovený opäť cez národné konzorcium pre slovenské vysoké školy technické.

Odkaz do IEEE Xplore nájdete na webových stránkach virtuálanej knižnice alebo na http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp. Prístup je zabezpečený na základe overenia IP adresy.