Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií informuje o možnosti zapojiť sa do súťaže inovatívnych myšlienok v rámci slovensko-rakuskeho projektu SMARTNET.

Vítané su všetky idey, týkajuce sa materiálovej efektívnosti, nových materiálov a spájajúcich materiálov.

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti a mladí výskumníci zaoberajúci sa spomínanými oblasťami výskumu.

Deadline na podávanie prihlášok je 30.11.2013.

Kompletnú informaciu nájdete na linku http://www.cvtisr.sk/sk/projekty/sl-online/o-projekte.html?page_id=456 

alebo http://www.esce.at/spea/survey/index.php?sid=89467&newtest=Y&lang=en

a taktiež v pripojenom dokumente - informačnom letáku.