Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 15. a 16. marca 2010 sa v Luxemburgu uskutoční konferencia ICT Spring.

Budú to dva dni plné konferencií, workshopov, obchodných stretnutí a stretnutí na vysokej úrovni, ktoré majú za úlohu objasniť technologický vývoj posledných dní, dôležitý pre rozvoj medzinárodných hráčov.

Počas ICT Spring sa očakáva 1,000 Európanov, ktorí rozhodujú o obchodných a technických záležitostiach. Väčšinou to budú výkonní zástupcovia z bánk a veľkých firiem pôsobiacich v priemysle a službách, ktorí vyhľadávajú nové nápady, nové obchodné modely a prierazné inovácie v oblasti IKT

Elitist, international, business-oriented and centered around the strongest sectors, ICT Spring invites you to:

  • Be at the very heart of business trends
ICT Spring is as much business as technology oriented and explains the environments in which excelling could make all the difference: eCommerce, Intellectual Property, telecoms, Financial IT, resilience…
  • Establish essential and international contacts

If you want to be seen, form alliances, meet prescriptors and potential European clients, be at the centre of the community and increase your visibility on the market, Luxembourg will be a key step in your development in 2010.

  • Discover best European practices, revealed by esteemed users

Business and Technical Decision Makers are taking the floor, so the themed workshops and conferences unveil European best practices.