Prejsť na obsah
Verejnosť

Human Brain Project dáva do pozornosti predbežné oznámenie o výzve na doplnenie dodatočných partnerov do konzorcia projektu.

Human Brain Project je veľký projekt FET Flagship Európskej komisie riešený v rámci 7. rámcového programu. Projekt sa rieši 10 rokov a v rámci neho konzorcium vypisuje výzvy na prijatie dodatočných partnerov na riešenie špecifických problematík ľudského mozgu.

 

Prvá výzva bude otvorená 1. októbra 2013. Konzorcium však už teraz informuje o tejto výzve, aby potenciálni záujemcovia mohli zaslať svoje pre-proposals a aby obdržali od konzorcia spätnú väzbu.

Deadline na podávanie projektov: 6. november 2013.

Rozpočet vyčlenený pre nových partnerov z EK: vyše 8 mil. eur.

Projekty môžu podávať organizácie samostatne alebo v skupinkách 2-3 organizácií v závislosti od oblasti výzvy.

 

Oblasti výzvy:

1 - Human and mouse neural channelomics and receptomics (financované budú 2 projekty, max. rozpočet projektu 468,750 eur)

2 - Genotype to phenotype mapping of the mouse brain (financované budú 1 alebo 2 projekty s max. rozpočtom pre oba projekty 937,500 eur)

3 - Identifying, gathering and organizing multimodal human and nonhuman neuroscience data (financované budú 2 projekty, max. rozpočet projektu 468,750 eur)

4 - Cognitive architectures (financovaných bude 3 až 5 projektov s max. rozpočtom 250,000 eur)

5 - Novel methods for rule-based clustering of medical data (financované budú 4 projekty, max. rozpočet projektu 234,375 eur)

6 - Neural configurations for neuromorphic computing systems (financovaných bude 5 projektov, max. rozpočet projektu 116,250 eur)

7 - Virtual robotic environments, agents, sensory & motor systems (financované budú 1 až 3 projekty, max. rozpočet pre jeden prvok bude 831,250 eur)

8 - Theory of multiscale circuits (financované budú 4 projekty, max. rozpočet projektu 192,187 eur)

 

Viac informácií sa dozviete na stránke výzvy http://www.humanbrainproject.eu/participate/competitive-calls-programme alebo na adrese hbp.call@hbpconsortium.org.