Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Dňa 27. júna 2014 usporiadala Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) seminár v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike pod názvom „Horizont 2020 - možnosti spolupráce akademického a podnikateľského sektora".

Program EÚ Horizont 2020 je v omnoho väčšej miere ako predchádzajúce rámcové programy je zameraný na podporu inovačných aktivít a užšiu spoluprácu medzi akademickou sférou a podnikateľským prostredím s cieľom poznatkov do praxe.

Cieľom seminára bolo sprostredkovať podnikateľským subjektom bližšie informácie o ponúkaných možnostiach spolupráce a predstaviť ponuky a dopyty po spolupráci z prostredia akademického aj súkromného. Seminár by mal odštartovať sériu podobných podujatí a začať proces prepájania výskumu a vedy s praxou a následne premieňať na moderné inovácie a nové produkty.

Podujatie otvoril rektor STU prof.Robert Redhammer a účastníkom sa prihovoril i Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

 

Podnikateľskú verejnosť zaujalo predstavenie programu Horizont 2020, jeho troch pilierov a ďalších priorít, o ktoré sa postarala Mária Búciová, Národný kontaktný bod z STU, ako aj prezentácia Nástroja pre malé a stredné podniky Viery Petrášovej, Národného kontaktného bodu z CVTI.  Nasledovala informácia zástupcu Ministerstva školstva zo sekcie vedy a techniky Patrika Helmicha o strátégii RIS3 a jej význame pre väčšiu zapojenosť slovenských subjektov do nového rámcového programu Horizont.

Daniel Straka objasnil účastníkom, akú pomoc ponúka Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli pre záujemcov o program Horizont 2020.

predstavenie_programu_horizont_2020_buciova.pdf predstavenie_programu_horizont_2020_buciova.pdf (1013,81 kB)
male_a_stredne_podniky_v_horizonte_2020_petrasova.pdf male_a_stredne_podniky_v_horizonte_2020_petrasova.pdf (859,88 kB)
podpora_ucasti_sr_v_horizonte_2020_helmich.pdf podpora_ucasti_sr_v_horizonte_2020_helmich.pdf (453,43 kB)
slovenska_stycna_kancelaria_pre_vyskum_a_vyvoj_v_bruseli_straka.pdf slovenska_stycna_kancelaria_pre_vyskum_a_vyvoj_v_bruseli_straka.pdf (1,9 MB)

Na záver podujatia boli prezentované ponuky na konkrétnu spoluprácu firiem a výskumných tímov v rámci projektov Horizont 2020.

Predstavili sa tri univerzitné pracoviská: Fakulta architektúry, Fakulta informatiky a informačných technológií a Materiálovotechnologická fakulta v Trnave a jej Výskumné pracovisko progresívnych technológií.

Z podnikateľského sektora sa prezentovali Výskumný ústav živočíšnej výroby- Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum v Nitre a firma NovakEnergy.

narodne_potravinarske_centrum-prezentacia.pdf narodne_potravinarske_centrum-prezentacia.pdf (283,1 kB)
moznosti_spoluprace_fa_stu_s_podnikatelskym_sektorom_aufrichtova_turlik.pdf moznosti_spoluprace_fa_stu_s_podnikatelskym_sektorom_aufrichtova_turlik.pdf (7,39 MB)
prezentacia_fy_novakenergy_novak.pdf prezentacia_fy_novakenergy_novak.pdf (271,25 kB)
vyskum_na_fiit_stu_rozinajova.pdf vyskum_na_fiit_stu_rozinajova.pdf (430,12 kB)
vyskumne_pracovisko_progresivnych_technologii_mtf_stremy.pdf vyskumne_pracovisko_progresivnych_technologii_mtf_stremy.pdf (722,97 kB)

Galéria:

Slávnostné otvorenie:

otvorenie seminára 

Rektor STU R. Redhammer                         Vedúci Zastúpenia EK D. Chrenek

Zo seminára:

Účastníci seminára                                           Spríkri

Prezentácie dopytov a ponúk na spoluprácu v Horizonte 2020