Prejsť na obsah
Verejnosť

  

 

Európska komisia vyčlenila v rámci komunitárnych fondov na 2014-2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. eur, z ktorých je minimálne 15 mld. eur určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME.

Výhodou týchto programov je (na rozdiel od štrukturálnych fondov EÚ) ich transparentnosť, financovanie, flexibilita a administratívna jednoduchosť. Hoci prvé výzvy budú spustené až na začiatku roku 2014, cieľom týchto seminárov je informovať v predstihu, ako sa čo najlepšie pripraviť a nepremeškať prvé šance. Zároveň Vám sa na nich predstavia úspešné firmy, ktorým sa podarilo získať finančné prostriedky z týchto programov.

Slovenská republika v rámci členstva v EÚ priamo prispieva do týchto programov, a preto záleží len na aktivite slovenských organizácií, koľko z týchto prostriedkov sa dostane späť na Slovensko. 

Nestraťme tieto prostriedky a využime ich na rozvoj inovácií v SR!

Pre koho sú semináre:

Podujatie je určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií. Aby sa organizátori čo najviac priblížili firmám, organizujú tentokrát regionálne semináre vo vybraných krajským mestách SR. Účasť na seminári je bezplatná.

Kedy a kde:

Miesto a termín konania seminárov so začiatkom vždy o 9:00.

12. 11. 2013, Bratislava - v partnerstve s Ministerstvom hospodárstva SR, Veľká zasadačka, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

22. 11. 2013, Nitra - v partnerstve so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Kongresové centrum SPU v Nitre, Štud. domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

ďalej 26. 11. 2013 Žilina, 28. 11. 2013 Prešov a 29. 11. 2013 Košice.

               Pozvánka a program na seminár | Bezplatná registrácia 

Kontakt:  Ivan FILUS, Národný kontaktný bod pre MSP, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/ 5441 7515, 02/ 5441 7515 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk

Semináre organizuje BIC Bratislava a Slovenská oranizácia pre výskumé a vývojové aktivity (SOVVA). Semináre sú spolufinacované Podpornými štruktúrami 7. rámcového programu v SR a zastúpním Enterprise Europe Network v SR v spolupráci s lokálnymi partnermi.

Zdroj