Prejsť na obsah
Verejnosť

Workshop: Horčík a jeho zliatiny

Pre inovácie sú potrebné vedomosti – v duchu tohto hesla ponúka séria podujatí v rámci akadémie INNOVMAT-u bezplatné workshopy k aktuálnym témam v oblasti nových materiálov.

26. januára 2012 sa zameriame na skupinu špeciálnych materiálov:

Horčík a jeho zliatiny

Spojenie obzvlášť nízkej hustoty s vysokou mechanickou pevnosťou robí horčík zaujímavým najmä pre využitie pri ľahkých konštrukciách, ale aj v iných oblastiach ako napríklad v medicínskej technike. Dobré tlmiace vlastnosti, biokompatibilita a ešte omnoho viac toho hovorí v prospech využitia tohto ľahkého kovu. Pre správne spracovanie horčíka je však potrebné isté know-how.

Plánované body programu:
- Vlastnosti, využitie a bezpečnosť (Gradinger, LKR)
- Plynulé liatie a prietlačné lisovanie (Chimani, LKR) 
- Tlakové liatie (Widegger, Georg Fischer) - oslovený 
- Potenciál v leteckom priemysle (Gradinger, LKR) 
- Využitie v medicínskej technike (Mingler, AIT)
- Ochrana pred koróziou (Wendrinsky, AAC)
- Recyklácia horčíkových zliatin (Oslanec, ÚMMS SAV)

Využite jedinečnú príležitosť, aby ste sa dozvedeli viac na tému horčík, spolu s erudovanými materiálovými odborníkmi budete mať možnosť diskutovať o rôznych aspektoch tejto témy a zároveň budete mať možnosť nadviazať nové kontakty. Zaistite si Vašu účasť ešte dnes!

Čas/Miesto: 26. január 2012 | 10:00-16:00
                 TFZ Wiener Neustadt |Viktor-Kaplan-Straße 2, A-2700 Wiener Neustadt
Náklady: Pre prihlásených účastníkov je vstup zdarma.
Prihlášky: e-mailom na andrea.krupitza@wko.at . Detailný program Vám zašleme v dostatočnom predstihu pred podujatím.

Bližšie informácie o aktivitách a cieľoch projektu INNOVMAT: www.innovmat.eu