Prejsť na obsah
Verejnosť

Bratislava, 24. januára 2008 - Prihláste svoj projekt na www.holcimfoundation.org! Na podanie prihlášky do druhého ročníka celosvetovej súťaže Holcim Awards pre trvalo udržateľnú výstavbu máte už len niekoľko týždňov! Pridajte sa k viac ako tisícke odborníkov a študentov stavebných odborov z celého sveta, ktorí tak už urobili.
Najlepšie projekty budú podporené celkovou sumou 2 milióny dolárov. Šancu na úspech majú stavebné projekty, ktorých výstavba sa začala po 1. júni 2007 (hlavná kategória Holcim Awards), ako aj vízie na koncepčnej úrovni  (kategória Next Generation pre odborníkov do 35 rokov), pričom v oboch prípadoch musia byť splnené kritériá trvalo udržateľnej výstavby. Súťažné návrhy v anglickom jazyku môžete podať on-line do 29. februára 2008. Formulár prihlášky ako aj všetky súvisiace informácie sú k dispozícii na stránke www.holcimfoundation.org. Ak máte nejasnosti, alebo otázky, adresujte ich, prosím, na peter.robl@holcim.com.

Súťaž Holcim Awards je iniciatívou nadácie Holcim Foundation pre trvalo udržateľné stavebníctvo, ktorá je podporovaná spoločnosťou Holcim Ltd, ale vo svojich komerčných záujmoch je nezávislá. Holcim je jedným z najväčších svetových dodávateľov cementu a kameniva (drveného kameňa, štrku a piesku), ako aj nadväzujúcich produktov – čerstvého betónu a asfaltu – a súvisiacich služieb. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách na všetkých kontinentoch.

Holcim Foundation for Sustainable Construction
Hagenholzstrasse 85, CH-8050 Zurich/Switzerland
Phone +41 58 858 82 92
info@holcimfoundation.org  
www.holcimfoundation.org

Informácie o spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s.
Holcim (Slovensko) a.s. je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb na Slovensku. Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo a betóny z produkcie Holcim v kombinácii so službami sú využívané pri stavbe obytných domov, ako aj širokej škály projektov napr. tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici, logistické centrum v Nitre a priemyselný park v Leviciach. Holcim sa usiluje nastaviť štandardy zákazníckej spokojnosti a udržateľného rozvoja v slovenskom stavebnom priemysle.
www.holcim.sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte:
Holcim (Slovensko) a. s.
Andrea Krajniaková
Communications Manager
Westend Tower
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: +421 2 599 88 369
Fax: +421 2 599 88 510
Mob.: +421 903 457 445
andrea.krajniakova@holcim.com
www.holcim.sk