Prejsť na obsah
Verejnosť

Prijmeme do zamestnania pracovníkov na plný úväzok na pozíciu odborný pracovník technologického transferu.

Pracovníci budú mať za úlohu zabezpečovať prenos výsledkov výskumu akademických pracovísk do praxe. Budú vyhľadávať vhodné výsledky univerzitného výskumu na strane univerzity a dopyt po technologických požiadavkách na strane praxe.

Požiadavky na uchádzačov:

  • Kvalifikačný predpoklad vzdelania: min. 2. stupeň VŠ, výhoda technické zameranie
  • Znalosti prípadne i skúsenosti z oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • Skúsenosti  s marketingom
  • Min. 2 roky skúseností s riadením projektov
  • Práca s počítačom: pokročilý užívateľ softvérových aplikácií MS Office, Internetu a emailu
  • Jazykové predpoklady: AJ pokročilá úroveň, NJ vítaný   
  • Výborné komunikačné schopnosti (písomné aj ústne)
  • Schopnosť pracovať samostatne a záujem o ďalšie vzdelávanie

Pracovisko: Bratislava - centrum

Nástup: a.s.a.p.

V prípade, že Vás ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky na pracovnú pozíciu, zašlite prosím štrukturovaný životopis v slovenskom a anglickom jazyku e-mailom na doleuvedenú e-mailovú adresu.

K životopisu pripojte prosím, nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto znení:
Súhlasím, aby Slovenská technická univerzita v Bratislave spracovávala, spravovala a archivovala moje osobné údaje v poskytnutých dokumentoch v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kontakt:

Miroslav Mihalik
02/5729 4418
miroslav.mihalik@stuba.sk