Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oznamuje, že dňa 27.06.2011 o 13:00 hod. v zasadacej miestnosti   na  5. posch.  Ústavu manažmentu STU,  Vazovova 5,  812 43 Bratislava,  sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce  Ing. Vladimíra Baláža, DrSc., pracovníka Prognostického ústavu SAV v Bratislave.

Téma habilitačnej prednášky:        Regionálne disparity v SR

Názov habilitačnej práce:               Difúzia poznatkov a rozvoj regiónov vo svetle ekonomickej teórie a praxe

študijný odbor:                             5.1.2.  priestorové plánovanie