Prejsť na obsah
Verejnosť
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oznamuje,

že dňa 21.09.2010 o 13,00 hod

sa v zasadacej miestnosti na 5 posch. Ústavu manažmentu STU, Vazovova 5, Bratislava,

uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

Mgr. Tatiany Kluvánkovej - Oravskej, PhD., pracovníčky Prognostického ústavu SAV v Bratislave.


Téma habilitačnej prednášky: Inštitucionálne inovácie v politike životného prostredia
Názov habilitačnej práce: From Government to Governance (Od vládnutia k spravovaniu)