Prejsť na obsah
Verejnosť

Máte málo informácií o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020?

CVTI SR Vás pozýva na workshop pre začiatočníkov.

Kedy:                    utorok 25. februára 2014, registrácia od 8:30 hod.

Kde:                     Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8A, Bratislava

Registrovať sa môžete na e-mailovej adrese: natasa.hurtova@cvtisr.sk .

Program

8:30

Registrácia

9:00

Patrik Helmich

Národný koordinátor PŠH2020

Podpora Horizontu 2020 na Slovensku

9:20

Jana Tomková

Národný koordinátor NCP

Predstavujeme Horizont 2020 – štruktúra programu

9:40

Peter Beňo

NCP pre Právne a finančné otázky

Pravidlá účasti

10:00

Dušan Janičkovič

NCP pre nanotechnológie, pokrokové materiály, výrobu a spracovanie

Základný zdroj informácií - Participant portal

10:20

Prestávka

10:40

Peter Lobotka

Delegát pre Nanotechnológie, pokrokové materiály, výrobu a spracovanie

Work programme – čo to je a ako ho ovplyvním?

11:00

Juraj Lapin

Delegát pre Vesmír

Projekt H2020 – ako na to?

11:40

Peter Kopkáš

Enterprise Europe Network

Hľadáme partnerov

12:00

Dušan Janičkovič

NCP pre Nanotechnológie, pokrokové materiály, výrobu a spracovanie

Stratégie a taktiky

12:20

Prestávka na obed

13:20

Viera Petrášová

NCP pre Právne a finančné otázky

Ochrana výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

13:35

Soňa Ftáčniková

NCP pre ERC

Etické otázky

14:50

Štefan Luby

Delegát pre Bezpečné spoločnosti

Vedecká excelentnosť v európskych projektoch

15:10

Peter Beňo

NCP pre Právne a finančné otázky

Implementácia projektu a finančné otázky

15:35

Juraj Lapin

Delegát pre Vesmír

Rady hodnotiteľa projektov

15:55

Diskusia

16:15

Ukončenie

Viac informacii najdete na stranke http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/pilotny-workshop-pre-zaciatocnikov.html?page_id=6952.