Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 30. 1. 2014 sa v Bratislave uskutoční workshop zameraný na písanie kvalitných ERC grantov.

Miesto konania: Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Granty ERC podavajú jednotlivci v kategóriách starting, consolidator a advanced a slúžia na podporu excelentného výskumu na hraniciach poznania.

Účasť na workshope je bezplatná.

Programregistráciu nájdete na stránke http://www.7rp.sk/informacne-dni/h2020-information-day-erc-grants.html.

Viac sa o týchto grantoch dozviete z prezentácie, ktorú nájdete na stránke http://www.7rp.sk/fileadmin/user_upload/infodni/Infodni_H2020/Infoden_NR/Beran_ERC_vyskum_na_hraniciach_poznania.pdf .