Prejsť na obsah
Verejnosť

CVTI SR pozýva všetkých záujemcov na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 zameraný na oblasti Európa v meniacom sa svete- inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti, Veda pre spoločnosť, ktorý sa uskutoční dňa 22. 5. 2014 o 09:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020.

 

Počas seminára budú predstavené pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácií. 

Program podujatia nájdete na stránke: http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/informacny-den-spolocenske-oblasti-a-prierezove-aktivity-horizontu-2020.html?page_id=8381

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/1GCXs-2MAHVh6o_WcfgvxJNL3gknOURGoG4rrHHAUaBs/viewform?usp=send_form