Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020 v Bratislave.

Kedy:  30. mája 2014

Kde: Centrum vedecko-technických informácií, Konferenčná miestnosť (2. posch.), Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Program tu

Registrácia: tu

 

Oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života je horizontálna oblasť, v ktorej sa nájdu odborníci napr. z ICT:

 • Advancing active and healthy ageing with ICT
  • Service robotics within assisted living environments - PHC 19 - 2014
  • ICT solutions for independent living with cognitive impairments - PHC 20 - 2014
  • ICT solutions enabling early risk detection and intervention - PHC 21 - 2015
 • Integrated, sustainable, citizen-centred care
  • ICT-based approaches for integrated care (beyond current state-of-art in tele-health and tele-care) - PHC 25 - 2015
  • Self-management of health and disease - PHC 26 – 2014 a PHC 27 - 2015
  • Public-procurement of innovative eHealth services - PHC 29 - 2015
 • Improving health information and data exploitation
  • Digital representation of health data to improve diagnosis and treatment - PHC 31 - 2015
   eHealth interoperability - PHC 35 - 2014

Odbroníci z oblasti zdravia môžu podávať projekty napr. aj v oblasti Space:

COMPET-04-2015 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2441-compet-03-2015.html
COMPET-04-2015 - http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2442-compet-04-2015.html