Prejsť na obsah
Verejnosť

V súvislosti s otvorenými výzvami rámcového programu Horizont 2020 pre vedu, výskum a inovácie sme pripravili prehľad niektorých informačných dní, ktoré organizuje Európska komisia.

 

1/ Information and networking days - H2020 Work Programme 2014-2015, Connecting Europe Facility (big data, language technologies, computer interaction): 15-16/1/2014, Luxemburg, registrácia bola do 8/1/2014, ale je stále otvorená, témy: ICT 15, 16, 17, 22a.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-and-networking-days-h2020-work-programme-2014-2015-connecting-europe-facility.

 

2/ H2020 Information day - Digital Security: Cybersecurity, Privacy, and Trustworthy ICT: 15/1/2014, Brusel, registrácia do 10/1/2014, témy: ICT 32, Security 1, 2, 6.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-information-day-digital-security-cybersecurity-privacy-and-trustworthy-ict.

 

3/ Networking and Information Day: Photonics in the first calls of Horizon 2020: 16/1/2014, Brusel, registrácia kvôli kapacite miestnosti.
Viac info na http://www.photonics21.org/Events/calendar.php?id=38211&id=38211#38211.

 

4/ Future & Emerging Technologies (FET) Information Day: 20/1/2014, Brusel, registrácia je povinná.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-future-emerging-technologies-fet-information-day .

 

5/ Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) Expertise and Responsible Research and Innovation (RRI) Actions for ICT-Related Topics in Horizon 2020's Work Programmes 2014-2015: 21/1/2014, Brusel, témy: ICT 10, ICT 31.
Registráciu a program info dňa nájdete na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/21012014-info-day-%E2%80%93-socio-economic-sciences-and-humanities-ssh-expertise-and-responsible.

 

6/ ICT Research and Innovation for Creative Industries and Cultural Heritage: Horizon 2020 Information and Networking Day: 23/1/2014, Luxemburg, registrácia sa uzatvára 15/1/2014, témy: ICT 18, ICT 22.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-research-and-innovation-creative-industries-and-cultural-heritage-horizon-2020-informatio-0.

 

7/ Horizon 2020 info day for procurers: 23/1/2014, Brusel, témy: ICT 35 a 36.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-info-day-procurers.

 

8/ Info day on Open Disruptive Innovation & Innovation and Entrepreneurship Support in the Horizon 2020 Work Programme: 24/1/2014, Brusel, témy: ICT 35 a 37.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/info-day-open-disruptive-innovation-innovation-and-entrepreneurship-support-horizon-2020-work.

 

9/ Information Day Horizon 2020 - Future Internet: 31/1/2014, Brusel, témy: ICT 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, EU-Jap 1, 2, 3, 4, prezentácia projektových zámerov možná. Registrácia na podujatie a zasielanie slidov na prezentáciu do 22/1/2014.
Viac info na
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020-future-internet.

 

10/ Horizon 2020 Information and Networking Day: Advanced digital gaming/gamification technologies a Multimodal and Natural Computer Interaction for people with disabilities: 6/2/2014, Luxemburg, témy: ICT 21, ICT 22, registrácia do 31/1/2014, možná prezentácia posterov a krátke prezentácie účastníkov.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-information-and-networking-day.

 

11/ H2020 Info Day: Innovation and Public Sector: 10/2/2014, Brusel, témy eGovernment, možné prezentácie účastníkov. Registrácia a zasielanie slidov do 6/2/2014.
Viac info na http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/h2020-info-day-innovation-and-public-sector.

 

12/ Info Day and Networking Event: Organic Electronics in Horizon 2020: 14/2/2014, Brusel, témy: ICT 3, 19, 37, registrácia kvôli limitovanej kapacite miestnosti.
Viac info na http://www.photonics21.org/Events/calendar.php?month=2&year=2014&id=38228&id=38228#38228.

Ďalšie podujatia nájdete aj na stránke Idealist: http://www.ideal-ist.eu/events.