Prejsť na obsah
Verejnosť

CVTI SR si vás dovoľuje pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia.

Informačný deň sa uskutoční dňa 14. 5. 2014 o 13:00 hod. v Konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8, v Bratislave pod názvom

Európsky výskum a inovácie v oblasti energie.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.

Budú tu predstavené pravidlá programu i možnosti zapojenia sa do projektov, ktoré predstavujú prvú ligu európskeho výskumu a inovácií.

Program podujatia nájdete web stránke (http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/narodne-kontaktne-body-pre-horizont-2020/informacny-den-pre-oblast-bezpecna-cista-a-efektivna-energia.html?page_id=7844 ).

Prihlasovanie: https://docs.google.com/forms/d/1QcZd-A4ElWbZv87kCV_uvzRFLhRtsoAtWigj2Z_96-M/viewform

 

Výzvy v oblasti Secure, clean and efficient energy

Call - Smart cities and communities, Deadline Wed, 7 May 2014

Energy Efficiency - Market Uptake, Deadline Thu, 5 Jun 2014

Energy Efficiency - Market Uptake PDA, Deadline  Thu, 5 Jun 2014

Call for competitive low-carbon energy, Deadline Wed, 3 Sep 2014

Call for competitive low-carbon energy, Deadline Wed, 10 Sep 2014

 
Call – Smart Cities and Communities, Deadline Tue, 3 Mar 2015

Call for competitive low-carbon energy, Deadline Tue, 5 May 2015

Energy Efficiency - Market Uptake PDA, Deadline Wed, 10 Jun 2015

Energy Efficiency - Market Uptake, Deadline Wed, 10 Jun 2015

Energy Efficiency Research & Innovation, Deadline Wed, 10 Jun 2015