Prejsť na obsah
Verejnosť

 Európska komisia (EK) dnes predstavila v rámci Horizontu 2020 nové nástroje. Vyčlenila na ne vyše 100 mil. eur.  

EK dnes predstavila pilotnú akciu „Rýchlym tempom k inovácii“ (Fast Track to Innovation- FTI), na ktorú je vyčlenených 100 miliónov EUR. FTI sa zameriava na podporu európskeho hospodárstva tým, že ponúka inovačným podnikom a organizáciám granty, vďaka čomu môžu vynikajúce nápady preklenúť poslednú prekážku na ceste na trh. FTI ponúka inovačným podnikom a organizáciám finančné granty, o ktoré sa môžu uchádzať od januára 2015. Prostriedky sú určené na podporu konzorcií troch až piatich organizácií so silnou účasťou podnikov.

EK bude udeľovať aj ocenenia za prelomové technológie s veľkým spoločenským významom. Súťaž o 5 inovačných ocenení sa začne na prelome rokov 2014 a 2015. Ocenenia v hodnote 6 miliónov EUR sa budú týkať troch tematických oblastí výskumu: zdravie, životné prostredie a informačné a komunikačné technológie:
    - zdravie („cena za zníženie spotreby antibiotík“, „ocenenie Food-Scanner“),
    - životné prostredie („cena za zníženie znečistenia ovzdušia“) a 
    - informačné a komunikačné technológie („spoločné využívanie spektra“, „cena za optický prenos“). 

Tieto iniciatívy sú ďalším zdôraznením úsilia na podporu inovácií v Európe a sú súčasťou prvého dvojročného pracovného programu Horizont 2020.