Prejsť na obsah
Verejnosť

Konzorcium FET flagship projektu GRAPHENE sa prostredníctvom otvorenej výzvy na podávanie projektov rozrastie o ďalších 20 – 30 skupín.
Výzva bude vyhlásená v novembri 2013. Výzva sa zameria na ďalšie posilnenie vedecko-technických aspektov vlajkovej lode.
Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých z príspevku EK bude viac ako 9 M €. Prostriedky sa budú dať použiť do konca marca 2016.

Výzva bude rozdelená do 12 vedecko-technologických tém:

A - Materials,
B - Health & environment,
C - Fundamental science,
D - High-frequency electronics,
E - Optoelectronics,
F - Spintronics,
G - Sensors,
H - Flexible electronics,
I - Energy applications,
J - Nanocomposites,
K – Production.

Navyše, výzva bude pokrývať aj oblasti navrhnuté zdola nahor a iniciatívu venovanú aktualizácii vedecko-výskumnej cestovnej mapy pre oblasť grafénu a relevantných vrstvených materiálov.

Predbežný časový harmonogram:
Otvorenie výzvy: 25. 11. 2013
Deadline výzvy: 3. 2. 2014
Odporúčania Európskej komisii na nových príjemcov: jún 2014
Pripojenie nových príjemcov k projektu: jeseň 2014

Informácie o otvorenej výzve:
Nicolas Walter
Senior Science Officer
European Science Foundation
Tel: +33 (0) 388 767 166
Email: nwalter@esf.org