Prejsť na obsah
Verejnosť

Do 22. februára 2016, 13.00 hod., sa môžu mladí výskumníci uchádzať o výskumné granty STU tak, ako po minulé roky.

Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránke http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

Minulý rok získalo podporu pre svoj výskum 111 mladých vedcov.

(Informácia pre zamestnancov - stránka s bližšími informáciami o novej výzve a so žiadosťou je viditeľná z vnútorných IP adries STU, alebo môžete použiť vzdialený VPN prístup http://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=3750).