Prejsť na obsah
Verejnosť
Veľvyslanectvo Japonska informuje o vypísaní grantov nadácie Commemorative Oragnization for the Japan World Exposition '70. Táto organizácia je zameraná na podporu medzinárodných výmen na poli kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu, sociálneho zabezpečenia... atď.. Ponúka rôzne podporné programy, ktorých zoznam v anglickom jazyku je možné nájsť na http://www.expo70.or.jp/e/index.html

30. septembra 2010 je uzávierka pre programy pre fiškálny rok 2011. Do tohto termínu musia uchádzači doručiť všetky príslušné dokumenty na adresu kultúrnej sekcie veľvyslanectva Japonska v SR, Hlavné námestie 2, 813 27 Bratislava 1. O podporu sa môžu uchádzať najmä projekty, ktoré sú vo verejnom záujme a majú za úlohu prispieť k medzinárodnému porozumeniu.

Bližšie informácie o grantoch, podmienkach získania podpory, downloady prihlášok a formulárov sú dostupné k stiahnutiu na webstránke veľvyslanectva Japonska v SR http://www.sk.emb-japan.go.jp/expo_70.html
a na stránke nadácie
http://fund.expo70.or.jp/11d_page.htm

PhDr. Zuzana Želinská
Kultúrna sekcia
Veľvyslanectvo Japonska
Hlavné námestie 2
813 27 BRATISLAVA 1
Tel.: 02-5980-0101, 02-5980-0100
Fax: 02-5443-3681, 02-5443-2771
E-mail: japanemb6@stonline.sk