Prejsť na obsah
Verejnosť

Súčasťou misie Google je vytvárať technológie na čo najlepšie organizovanie informácií z celého sveta, tak aby boli univerzálne prístupné a využiteľné. Tomuto cieľu napomáha nielen interný výskum, ale aj spolupráca s poprednými výskumnými inštitúciami na celom svete, ktoré sa venujú výskumu v oblastich, korešpondujúcich s misiou Google.Súčasťou tejto vízie je grantový program Google Research Awards, zameraný na identifikovanie a podporu fakúlt, vykonávajúcich výskum v oblastiach spoločného záujmu s Google.

Čo je grantový program Google Research Awards?

Google Research Awards je jednoročný grant, určený ako finančný dar pre špičkové univerzity na celom svete na podporu práce členov fakúlt (profesorov, docentov - principal investigators), ktorí dosahujú svetové výsledky. Môžu sa uchádzať o Research Awards grant predložením návrhu projektu v jednom z dvoch každoročných kôl výziev. 

Následne prebiehla výber spomedzi uchádzačov prostredníctvom komplexného interného posudzovacieho procesu, o výsledkoch sú uspešní uchádzači informovaní do štyroch mesiacov od predloženia návrhu. Uchádzači môžu požiadať o grant do výšky 150.000 USD.

Viac informácií o grantovom programe, oblastiach, ktoré sú podporované ako aj o tom, ako je potrebné štrukturovať žiadosť nájdete na Google Research Awards, ale aj vo FAQ a Proposal Advice.