Prejsť na obsah
Verejnosť

Full-textová multiodborová databáza „De Gruyter Complete Journal Package“ vydavateľstva De Gruyter..

Časopisy sú recenzované medzinárodnou skupinou expertov, čím je zabezpečená vysoká odborná kvalita každého článku. Databáza zahŕňa časopisy z oblasti technických vied a architektúry.

Vstup do databázy

WWW adresa

Producent/Vydavateľ 

Vydavateľstvo De Gruyter

Retrospektíva

od roku 1995 (aktualizácia: priebežne)

Jazyk

anglický/nemecký

Poznámky

Prístup k plným textom, vyhľadávacie funkcie, prezeranie jednotlivých čísel časopisov. Archívny typ databázy, tzv. moving wall 2-5 rokov.

Dostupnosť

Všetky pracoviská STU inkl. študentských domovov a zabezpečený vzdialený prístup – nastavenie IP adresy

 

Skúšobný bezplatný prístup na obdobie od 15. októbra 2018 do 15. decembra 2018

  

Informácie o relevantnosti príslušných databáz  adresujte prosím cez svojich prodekanov pre vedu a výskum, ktorí budú následne informovať prof. Ing. Jozef Janovca, DrSc. – vedeckého tajomníka STU .