Prejsť na obsah
Verejnosť

Fotografie do súťaže „Portrét výskumníka“ je možné posielať do 12. septembra.

Do 2. ročníka súťaže, ktorú vyhlasuje Európska komisia v rámci projektu Noc výskumníka 2008, sa môžu zapojiť žiaci stredných škôl a študenti vysokých škôl s fotografiami, ktoré korešpondujú s vyhlásenou témou.

Poslaním fotografickej súťaže je poukázať na výskumníkov ako na bežných ľudí s nezvyčajným povolaním, ľudí, ktorí nám do veľkej miery uľahčujú každodenný život a výsledky ich práce môžeme pozorovať všade okolo nás.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prihlášky a fotografie v elektronickej podobe na CD nosiči ako aj v tlačenej podobe na adresu: SOVVA, Tower 115, Pribinova 25, Bratislava do 12. 9. 2008.

Vybraní autori prác budú ocenení hodnotnými cenami na slávnostnom vyhlásení výsledkov dňa 26. septembra 2008 na hlavnom podujatí Noc výskumníka 2008 v Bratislave. Následne víťazné práce postupujú do celoeurópskeho kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Bruseli. Prihlášku, pravidlá súťaže a ďalšie informácie o projekte nájdete na www.eucontest.sk a www.sovva.sk .