Prejsť na obsah
Verejnosť

Fotografická súťaž pre študentov


Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017.

Téma fotografickej súťaže: Voda a veda

Kategórie súťaže:

1. Študenti stredných škôl
2. Študenti vysokých škôl vrátane doktorandov

Uzávierka súťaže: 11. 10. 2017

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, plagát, pozvánka, formulár sú zverejnené na adrese:
http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320