Prejsť na obsah
Verejnosť

Knižný fond tvorí 65 ticíc knižničých jednotiek z oblasti práva, politiky, ekonómie či informačných technológií. Súčasťou kižnice je aj špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov SNR a NR SR. Časopisecký fond tvorí vyše 750 titulov domácich a  asi 50 titulov zahraničných periodík.

Viac informácií o činnosti knižnice je na http://kniznica.nrsr.sk/