Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita môže obnoviť momentálne nefunkčnú plaváreň na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Správna rada Fondu na podporu športu na zasadnutí v piatok 13. mája schválila na jej rekonštrukciu dotáciu 1,25 milióna eur. Po tomto rozhodnutí môže MTF STU začať s prácami.

Z celkového počtu 179 žiadostí Fond odsúhlasil podporu pre 90 projektov v celkovom objeme bezmála 31 miliónov eur. „Teší ma, že správna rada dospela ku konsenzu pri navýšení alokácie výzvy z 20 miliónov na konečných zhruba 31 miliónov eur. Všetky projekty, ktoré podľa vopred zverejnených kritérií dosiahli pri bodovaní odbornou komisiou 42 bodov, boli podporené. Z celkového počtu 90 žiadostí bolo 35 podporených a schválených na základe regionálneho princípu a 55 na základe celoštátneho princípu,“ priblížil proces hodnotenia žiadostí predseda príslušnej odbornej komisie Gábor Asványi, ktorý je aj členom správnej rady Fondu na podporu športu.

"Sme veľmi radi, že sme v spolupráci s mestom a VÚC uspeli v dlhodobo pripravovanom projekte rekonštrukcie plaveckého bazéna v transparentnej a otvorenej súťaži organizovanej Fondom a získali si tak dostatočnú podporu na renováciu, modernizáciu i rozvoj areálu na jednej z  našich fakúlt v Trnave," reagoval prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Projekt rekonštrukcie plavárne MTF STU v Trnave získal vysoké hodnotenie 65,70 bodov a na jeho základe podporu z Fondu na podporu športu vo výške 1, 250 milióna eur, vlastné zdroje univerzity predstavujú 1 370 773,79 eur. Na spolufinancovaní sa budú podieľať aj Trnavský samosprávny kraj a mesto Trnava, v sume po 400 tisíc eur.

Plaváreň s jediným krytým bazénom vhodným na plavecký šport v krajskom meste Trnava je pre havarijný stav zastaraných konštrukcií a technológií už tretí rok zatvorená. Šesťdesiatročné športovisko, ktoré je súčasťou areálu MTF STU, vráti do života len generálna rekonštrukcia. Univerzita chce vážny problém s pôvodnými železobetónovými bazénmi vyriešiť novými nerezovými bazénmi. Plánuje obnoviť aj všetky technológie, stropnú konštrukciu a opláštenie bazénovej haly, čo popri komforte a bezpečnosti výrazne zvýši aj energetickú efektívnosť a ekologickosť prevádzky plavárne.

„Verejné obstarávanie na dodávateľa sme úspešne ukončili, po tomto rozhodnutí Fondu nám už nič nestojí v ceste, aby sme v najbližších týždňoch začali s rekonštrukciou. Po jej dokončení sa do bazénov vrátia plavci – či už študenti a zamestnanci fakulty, alebo trénujúci športovci a stovky detí z Trnavy a okolia, ktoré sa každoročne na plaveckých kurzoch práve vďaka dvom bazénom tejto plavárne naučia plávať,“ reagoval dekan MTF STU v Trnave Miloš Čambál.

Zrekonštruovaná plaváreň MTF STU sa stane integrálnou súčasťou moderného campusu fakulty, v ktorom popri výučbových priestoroch, moderných laboratóriách a internátoch budú mať študenti k dispozícii aj viaceré interiérové i vonkajšie športoviská a zóny na voľnočasové aktivity a relax. Spolupráca s mestom a krajom na rekonštrukcii plavárne umožní využívanie vynovených bazénov aj plavcom a verejnosti z Trnavy a okolia.