Prejsť na obsah
Verejnosť

Profesia zverejnila prieskum najžiadanejších uchádzačov. Opäť vedú absolventi  FIIT STU a FEI STU. Enormný záujem je aj o strojárov i ekonómov.

Rebríček jednotlivých vysokých škôl a fakúlt zverejnila Profesia v utorok 21. 6. 2017.  Zostavila ho už po 10. raz. Umiestnenie závisí od toho, koľko zamestnávateľov si prehliada životopisy absolventov, ktoré boli uverejnené na tomto pracovnom portáli. V porovnaní s predošlým rokom sa ukazuje, že záujem zamestnávateľov o absolventov väčšiny škôl narastá.


"Zamestnávatelia azda ešte nikdy nečakali na príchod nových absolventov na trh práce tak netrpezlivo, ako je tomu v súčasnosti. Záujem o čerstvo doštudovaných uchádzačov o prácu oproti minulým rokom stúpa. Absolútne najžiadanejšími sú absolventi informatiky, strojárstva a ekonomiky", píše vo svojej najnovšej správe spoločnosť Profesia.

Z pohľadu univerzít je najväčší záujem o absolventov Ekonomickej univerzity a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 „Je skvelou vizitkou pre univerzitu,  keď sa opakovane potvrdzuje, že o jej absolventov majú firmy najväčší záujem. Vzdelávanie na STU je postavené na teoretickom základe so systémovým prístupom a na špecializácii sa na oblasti, ktoré reálna prax potrebuje. ‎To dáva dobré predpoklady pre flexibilnosť absolventov – schopnosť rýchlo sa adaptovať na meniace sa technologické, organizačné či aj spoločenské podmienky. Osobitnou hodnotou našich absolventov je, že každý jeden z nich už počas štúdia riešil konkrétne projekty, neraz zadávané partnermi z praxe,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.

Ktorý odbor sa oplatí študovať?

Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú informatici. V minulom roku platilo, že životopis doštudovaného informatika si pozrelo v priemere takmer deväť zamestnávateľov. Okrem absolventov informačných štúdií je však enormný záujem aj o strojárov a ekonómov. Pre porovnanie, kým životopis absolventa ekonomiky si pozreli zamestnávatelia v priemere takmer 6-krát, údaje umelcov zaujímali iba dvoch zamestnávateľov.

Rebríček záujmu o absolventov vedú informatici

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých fakúlt, sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si tak najväčší záujem držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a informačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite. V roku 2015 si životopis takéhoto absolventa pozrelo v priemere takmer 10 firiem. Záujem za 365 dní ešte narástol a momentálne je to vyše 11 spoločností. V zamestnávateľskom záujme ale výrazne poskočili absolventi Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite.

 „Vzhľadom na rastúci počet pracovných ponúk v centrách zdieľaných služieb ma zvýšený dopyt po absolventoch medzinárodných vzťahov neprekvapuje. Zamestnávatelia tu predpokladajú, že takýto uchádzači o prácu vedia minimálne dva svetové jazyky. Škoda, že takýchto absolventov nie je na Slovensku viac,“ vysvetľuje situáciu výkonná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.

 

REBRÍČEK NAJŽIADANEJŚÍCH ABSOLVENTOV PODĽA UNIVERZÍT:

 

rebroček top najžiadanejsích absolventov podla unvierzít

REBRÍČEK NAJŽIADANEJŚÍCH ABSOLVENTOV PODĽA FAKÚLT:

 

rebroček top najžiadanejsích absolventov podla fakúlt