Prejsť na obsah
Verejnosť

Firma z Univerzitného technologického inkubátora STU získala na prehliadke Night of Stars cenu Superstar Bronze Award. Univerzitný technologický inkubátor InQb podporil od svojho vzniku rozbeh už viac ako 50 firiem.

"InQb bol a aj je pre nás obrov­ská pomoc. V začiat­koch nám pomohla mož­nosť pre­na­jať si kan­ce­lá­rie a zasa­dačky zdarma. Tak­tiež pre roz­voj Face­Me­die nám pomáha aj množ­stvo podu­jatí, ktoré pre nás neus­tále orga­ni­zujú," povedal šéf FaceMedia Dominik Petro pre portál startitup.

Spoločnosť FaceMedia sa zaoberá inováciami v oblasti digitálneho out-of-home marketingu. Vyvinula digitálny citylight Faceboard, ktorý dokáže presne rozoznať vek či pohlavie okoloidúcich a na základe toho im zobraziť najvhodnejšiu reklamu. Firmy získajú prehľad o tom, ktorí ľudia prešli okolo citylightu, ktoré reklamy si pozreli a ako dlho.

Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej technickej univerzity podporuje technologické startup už viac ako 10 rokov. Ponúka pomoc študentom vysokej školy či absolventom, ktorí si plánujú založiť, alebo si už založili inovatívnu firmu s orientáciou na poskytovanie produktov a služieb v oblasti techniky a technológií.

Inkubátor má rozsiahlu sieť mentorov - odborníkmi z praxe, ktorí sú už niekoľko rokov na trhu úspešní a sú ochotní poradiť startupistom. Študentom STU a firmám ponúka možnosť zúčastniť sa odborných prednášok, seminárov, workshopov z oblasti marketingu, mediálnej a online komunikácie, financovania malých a začínajúcich podnikateľov, prípravy obchodných zmlúv, ako aj semináre o Best Practices Microsoft Excel, Word a Power Point.

Viac o možnostiach podpory a o podujatiach na stránke inkubátora alebo na facebooku.

inkubator skolenie