Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 29.4.2015 prorektori STU prof. Biskupič a doc. Stanko prijali na žiadosť Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Chargé d´Affaires p. Hennu Knuutttila z Fínskeho veľvyslanectva v Bratislave,  predstaviteľku South Savo Vocational College p. Riikku Dillström a viceprezidenta Finpro (Head of Region) p. Jukka Hahlanterä z Fínska s cieľom nadviazania možnej spolupráce v oblasti medzinárodnej mobility študentov, prípadne pokračovania študentov/absolventov stredných škôl z Fínska v štúdiu na fakultách STU.

Fínska delegácia
Fínska delegácia
Fínska delegácia
Fínska delegácia