Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska komisia zverejnila informáciu o novom programe pre inovatívne firmy s názvom Horizon 2020 SME Innovation Associate, kde malé a stredné podniky a start-upy môžu získať výskumných pracovníkov s titulom PhD.  na riešenie ich inovačných problémov a vývoj nových produktov. Prvé prihlášky je možné podávať už od 11.2.2016. Uzávierka je 30.6.2016. Firma môže získať individuálny grant pokrývajúci plat a ďalšie náklady na zamestnanie post-doktorantov.

Program bude realizovaný v 3 fázach:

  • Fáza 1: Testovanie ideí a pracovných miest (11.2. – 30.6.2016)
  • Fáza 2: Paralelný nábor (1.7.2016 – 28.2.2017)
  • Fáza 3: Publikovanie pracovných ponúk (1.3. – 30.4.2017)

Podporených bude asi 90 európskych firiem, ktoré takto môžu získať výskumno-vývojových pracovníkov (PhD.) z inej krajiny EÚ. Predpokladaný začiatok výkonu prác v prevádzkach firiem je od 1.9.2017.

Viac o programe nájdete tu.