Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Technologickým centrom AV ČR, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou v Košiciach organizuje seminár venovaný problematike finančného riadenia projektov v 7. rámcovom programe.

Cieľom seminára je podať komplexné informácie o finančnom riadení projektov v rámci špecifického programu Spolupráca.

Seminár sa uskutoční:
3. 6. 2009 v Bratislave, v aule Dionýza Ilkoviča (budova STU), Mýtna 36. so začiatkom o 9.00 a
4. 6. 2009 v Košiciach, Technická univerzita Košice, poslucháreň c. 529 (5. poschodie), so začiatkom o 9.00.

Bližšie informácie aj s programom seminára nájdete v pozvánke na hlavnej stránke APVV v sekcii "Aktuality" - www.apvv.sk.

V pripade záujmu elektronicky vyplňte prihlášku a zašlite na prihláške uvedenú e-mailovú adresu.