Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie pracovníkov STU na prezentáciu svojich špičkových vedeckých a umeleckých výkonovvyhlasuje finančne dotovanú výzvu na:


  1.  Významné umelecké alebo architektonické dielo,
  2.  Významné umelecké alebo architektonické dielo pracovníka STU do 30 rokov,  alebo študenta STU


Vo všetkých prípadoch budú akceptované návrhy, kde je navrhovaným na ocenenie pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent denného štúdia.

 

Ocenenie vo forme finančnej odmeny:

 

            Kategória (1) bude finančne dotovaná sumou 2000,- €

            Kategória (2) bude finančne dotovaná sumou 1000,- €

           

 

Harmonogram výzvy:                                                                                      

 

  • Vyhlásenie výzvy – 2. 11. 2016

 

  • Uzávierka podávania návrhov na Útvar vedy a medzinárodnej VT spolupráce v písomnej forme podpísané dekanom fakulty  (alebo povereným členom Vedenia) do 10. 2. 2017.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov výzvy  - na akademickej slávnosti pri príležitosti Dňa učiteľov a zverejnenie na webovom sídle STU.

Foto na hlavnej stránke: Trough Chairs - Terézia Rapčanová , projekt dizajnérov a absolventov STU Flowers for Slovakia