Prejsť na obsah
Verejnosť

Už po štvrtý raz umožní AXA Fond  získať financie nadaným mladým ľudom.

Projekt podporuje nadaných študentov, ktorí by sa chceli venovať výskumu. Je určený  mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1.000,- €.

Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať  do 17. októbra 2014.

Viac informácií o projekte

Registrácia