Prejsť na obsah
Verejnosť

Agentúra na podporu výskumu a vývoja poslala finančné prostriedky na výskumné projekty. Na účet STU boli pripísané v stredu 3. augusta, deň nato už smerujú riešiteľom na jednotlivé fakulty.

Z APVV prišlo na účet univerzity celkovo 529 298 eur, ktoré sa rozdelili na 17 projektov.

„Ďakujeme APVV za podporu projektov a riešiteľom želáme ich úspešnú realizáciu,“ reagoval rektor STU Oliver Moravčík.

Päť projektov získala FEI s celkovou podporou 206 034 eur, rovnako päť projektov dostalo spolu 137 797 eur na FCHPT. Na trnavskú MTF smeruje spolu 98 429 eur na štyri projekty, po jednom projekte získala podporu FIIT (33 168 eur), SvF (25 375 eur) a Ústav manažmentu (28 495 eur).