Prejsť na obsah
Verejnosť

Informatikov povedie „prvá dáma slovenského IT sveta“. Novou dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií STU sa stala prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.. Fakultu povedie od 2. decembra 2015. Prof. Bieliková vymení na poste dekana prof. Čičáka, ktorý viedol fakultu ostatné štyri roky. 

Mária Bieliková pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 26 rokov, od roku 2005 ako profesorka. Na FIIT STU pôsobí v odboroch informačné systémy a softvérové inžinierstvo. Absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore elektronické počítače (Ing.) a v odbore výpočtová technika (PhD.). Vo výskume sa zameriava najmä na modelovanie človeka pri interakcii so softvérom, personalizáciu a všeobecne prispôsobovanie na webe.  Médiami bola neoficiálne označená za prvú dámu slovenského IT sveta.

„FIIT STU vychováva veľmi žiadaných a najlepšie platených absolventov v oblasti, v ktorej je stále výrazný nedostatok expertov. Ako dekanka sa budem usilovať o  zmiernenie rozdielov medzi zdrojmi na ich výchovu, ktoré aktuálne fakulta získava a vyprodukovanou hodnotou. Verím, že pre to dosiahnem podporu univerzity, IT priemyslu, aj štátu,“ uviedla M. Bieliková.

Profesorka Bieliková so svojou výskumnou skupinou dosiahla viaceré medzinárodne uznané výsledky o čom svedčí aj to, že je najcitovanejšou výskumníčkou na fakulte. V roku 2010 získala Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR „Osobnosť vedy a techniky“ za mimoriadne medzinárodne uznané výsledky vo výskume a zapájanie mladých talentovaných informatikov do výskumu.

Prioritami jej programu bude rozvíjanie študijných programov vychádzajúc z kompetencií akademických zamestnancov fakulty, záujmov uchádzačov, trhu práce a potrieb spoločnosti so zohľadnením vývoja vo svete. Bude posilňovať výskumnú činnosť s následným zlepšovaním vedeckých výstupov a zintenzívňovaním spolupráce s priemyslom. Zároveň chce klásť dôraz na medzinárodný rozmer výskumnej činnosti a zvyšovať povedomie o fakulte v spoločnosti.

nova dekanka FIIT STU Maria Bielikova