Prejsť na obsah
Verejnosť

Riečny ostrov Sihoť je jedným z najdôležitejších zdrojov pitnej vody pre obyvateľov Bratislavy. Z tohto titulu patrí jeho ochrana medzi zásadné priority Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). V súvislosti s ochrannou územia ostrova Sihoť začala v októbri minulého roka spolupráca medzi BVS, a. s. a Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) s cieľom vývoja ochranného a monitorovacieho systému ostrova. Spolupráca neostala len v rovine deklarácie, ale začína prinášať prvé zaujímavé výsledky.

V rámci spolupráce odborníci z FEI STU pravidelne navštevujú ostrov Sihoť, aby v prvej fáze zabezpečili zozbieranie vstupných informácií, vrátane oboznámenia sa s areálom a jeho funkcionalitou. Počas poslednej návštevy bola pozornosť upriamená na prieskum územia z hľadiska ochrany a monitorovania ostrova. Termín bol cielene zameraný na obdobie po povodniach, aby bolo možné analyzovať vplyv povodní na ochranu ostrova. Z hľadiska ochrany bola pre výskumníkov dôležitá výška stôp hladiny vody na stromoch ostrova. Na ich základe týchto stôp bude možné lepšie navrhnúť ochranný systém tak, aby bol schopný bez problémov odolávať mimoriadnym situáciám.  

„Doterajšia spolupráca vyústila do konkrétneho návrhu konceptu monitorovacieho a ochranného systému.“ uviedol na margo prvých výsledkov člen projektového tímu Ing. Martin Donoval, PhD. „Ten bude musieť na základe daností ostrova spĺňať viacero aspektov ako napríklad, že ostrov Sihoť sa bude sledovať po obvode a zároveň i na iných dôležitých miestach. Systém musí byť vodovzdorný, umiestnený na vyvýšenom mieste a zároveň bude musieť rátať s veľkým výskytom divej zveri, na ktorej prítomnosť treba pri jeho návrhu pamätať.“ doplnil Ing. Martin Donoval, PhD.

Cieľom opatrení je spustenie nepretržitého monitorovania ostrova pomocou elektronického systému. Vďaka tomu bude pracovník ostrova okamžite upovedomený o neprimeranej aktivite a na základe bližších informácií o narušení zhodnotí mieru nebezpečenstva. Pre ostrov Sihoť budú špeciálne vyvinuté nízkovýkonové komunikačné zariadenia, ktoré zabezpečia okamžitý prenos informácií z ktoréhokoľvek monitorovaného bodu ostrova do riadiaceho strediska. „Momentálne pracujeme na príprave prototypu inteligentnej monitorovacej jednotky, aby sme mohli v laboratóriách i v praxi overiť funkčnosť navrhnutého konceptu.“ dodáva Donoval.“Sme veľmi radi, že práca na projekte pokračuje vo vysokom tempe a veríme, že prinesie pre BVS, a. s. a jej zákazníkov pozitívne výsledky v podobe vyššej ochrany vodárenského zdroja, zároveň potvrdí vysoký štandard poskytovaných služieb spoločnosťou.“ dodal na záver hovorca BVS, a. s. Mgr. Zenon Mikle.

ostrov sihot