Prejsť na obsah
Verejnosť

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila najnovšie rebríčky hodnotenia vysokoškolských fakúlt.
Agentúra hodnotila dohromady 112 fakúlt. Posudzovala 5 základných kritérií: vzdelávanie, atraktivitu štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantovú úspešnosť.
Z jedenástich hodnotených skupín má až desať rovnakého lídra ako v minulom roku.
Najlepšou technickou fakultou je opäť Fakulta  chemickej a potravinárskej technológie STU. Treťou v poradí je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU.
Skokanom roka sa stala Materiálovotechnologická fakulta STU, ktorá postúpila z 13. na 8. miesto. Do prvej desiatky sa dokázala vrátiť najmä vďaka výraznému zlepšeniu v oblasti čerpania grantov.
Hodnotenie ARRA bolo  už  desiate v poradí. Agentúra tiež hodnotila, ako sa zmenili slovenské vysoké školy za posledných desať rokov. Viac ako tridsať percent kapacity slovenských vysokých škôl je nevyužitej. "Keďže uvedený vývoj bude pokračovať aj naďalej, ide o zásadnú hrozbu nielen pre samotné vysoké školy, ale aj pre našu spoločnosť," varuje agentúra v správe.
 
 
Rebríček najlepších fakúlt na Slovensku v AR 2013/14 zostavený ARRA:
 
Technický odbor
1. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
2. Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

Lekársky odbor
1. Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
2. Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
3. Farmaceutická fakulta UK, Bratislava

Prírodovedný odbor
1. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava
2. Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
3. Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Poľnohospodársky odbor
1. Lesnícka fakulta TU, Zvolen
2. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, Košice
3. Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra

Ekonomický odbor
1. Ekonomická fakulta TU, Košice
2. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, Nitra
3. Národohospodárska fakulta EU, Bratislava

Spoločenskovedný odbor
1. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
2. Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity
3. Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra

Filozofický odbor
1. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
2. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok
3. Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity

Právny odbor
1. Právnická fakulta Trnavskej univerzity
2. Právnická fakulta UPJŠ, Košice
3. Právnická fakulta UK, Bratislava
Pedagogický odbor
1. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity
2. Pedagogická fakulta UK, Bratislava
3. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Bratislava

Umelecký odbor
1. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
2. Fakulta múzických umení AU, Banská Bystrica
3. Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava

Teologický odbor
1. Teologická fakulta Trnavskej univerzity
2. Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity
3. Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity

Zdroj: http://www.arra.sk/