Prejsť na obsah
Verejnosť

Rebríček ARRA vedie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU od začiatku hodnotenia fakúlt touto agentúrou, teda  už od roku 2005. Na čele rebríčka sa drží dlhodobo aj Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, od roku 2009 jej patrí 3 miesto.  Stále vyššie sa posúvajú aj ďalšie fakulty – Materiálovotechnologická stúpla za posledné štyri roky z 18. na 6. miesto a Fakulta informatiky a informačných technológii z 20. na 12. miesto.

„Teší nás úspech našich fakúlt. Ich umiestnenia potvrdzujú správnosť našej cesty – zapájania študentov do výskumu a prepájania vzdelávania s praxou. Tak sú študentov lepšie pripravení pre potreby trhu práce,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

To, že absolventi STU patria na trhu práce medzi najžiadanejších potvrdzuje  vyhodnotenie fakúlt z hľadiska nezamestnanosti absolventov.

„Absolventi troch našich fakúlt takmer nie sú nezamestnaní,  berieme to ako známku kvality nášho vzdelávania a čo je dôležité, vidíme, že kvalitu školy si viac všímajú aj študenti. V tomto akademickom roku sme zaznamenali nárast záujmu o technické odbory, keď sa na STU zapísalo o 8 % viac študentov ako predošlý rok, pričom k nárastu došlo práve na fakultách ako Strojnícka fakulta, FEI, FCHPT a FIIT. Verím, že aj hodnotenie ARRA povie študentom, ktorí  sa práve teraz rozhodujú, na ktorú školu si podajú prihlášku – poďte k nám na STU, budete mať  dobrý život, zaujímavé štúdium a po jeho absolvovaní prácu s dobrým príjmom,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.

Najnižšiu úroveň nezamestnanosti majú podľa rebríčka ARRA študenti Fakulty informatiky a informačných technológii, Fakulta elektrotechniky a informatiky a  Strojnícka  fakulta STU. Na opačnej strane rebríčka je Fakulta architektúry, kde však nezamestnanosť absolventov súvisí s celkovou situáciou na trhu práce, keď dochádza k útlmu v oblasti výstavby a projektovania stavieb.

 

Celé hodnotenie nájdete:

http://www.arra.sk/arra-vydala-v-poradi-osmy-ranking-vysokych-skol