Prejsť na obsah
Verejnosť

Na prelome  mája a júna si dve fakulty STU - Fakulta architektúry a Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave zvolili kandidátov na dekana na obdobie 2014 – 2018.

Kandidátom na dekana MTF STU sa vo voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 28. mája 2014, stal prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

Kandidátkou na dekanku FA STU sa vo voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 4. júna 2014, stala doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ľ. Vitková je prvou ženou – dekankou v histórii  univerzity a nasledujúce obdobie bude  už jej druhým funkčným obdobím v tejto funkcii.

 

Obom úspešným kandidátom srdečne blahoželáme.