Prejsť na obsah
Verejnosť

V súlade s dlhodobým zámerom STU posilniť medzinárodné postavenie univerzity, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlásil výzvu na predkladanie Návrhov pilotného projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Projekt prispel k definovaniu a podpore excelentnosti v oblastiach tvorivosti typických pre STU v medzinárodnom kontexte. Identifikoval excelentné tvorivé tímy v oblastiach vedy, techniky a umenia s medzinárodne uznávanými výstupmi a potenciálom k ďalšiemu rastu.

Do projektu sa na úrovni STU zapojilo 24 tímov zo všetkých fakúlt a Ústavu manažmentu, z ktorých bolo vybraných nasledovných 17:

Excelentné tvorivé tímy na STU:

Stavebná fakulta

Model tiažového poľa Slovenskej republiky novej generácie (GravSR), vedúci tímu - prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

Pokročilé metódy hodnotenia betónových konštrukcií a mostov (HOBEKO), vedúci tímu - prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD.

Numerické modelovanie a analýza dát (NUMA), vedúci tímu - prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.

 

Strojnícka fakulta    

Excelentný tím pre výskum diagnostiky a klasifikáciu kvality a rozmerových tolerancií energolúčových rezacích strojov (LACUT), vedúci tímu - doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

Prediktívne riadenie mechatronických systémov a priemyselných procesov (MPCMS), vedúci tímu - prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Návrh energeticky-autonómnych elektronických systémov na čipe (ONTIO), vedúca tímu - prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.

Aplikácie jadrovo-fyzikálnych metód a techník v jadrovom inžinierstve (JAFMET), vedúci tímu - prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.

Virtuálny teleport (VirTel),  vedúci tímu - prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave        

Polymérne materiály a technológie, vedúci tímu - prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

Viacúrovňová intenzifikácia chemických procesov a priemyselných klastrov, vedúci tímu - prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.

Optimálne a prediktívne procesné riadenie, vedúci tímu - doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.

Analytické metódy pre kvalitné a bezpečné potraviny a životné prostredie, vedúci tímu - prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

 

Fakulta architektúry

Sustainable design of (human) environment (SU:DE:EN), vedúci tímu - prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.

 

Materiálovotechnologická fakulta

Spájkovanie – Soldering, vedúci tímu - prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Excelentný tím diagnostiky a charakterizácie materiálov, vedúci tímu - prof. Ing. Peter Jurči, PhD.

 

Fakulta informatiky a informačných technológií

Personalized Web Research Group (PeWe), vedúca tímu - prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

           

Ústav manažmentu

SPECTRA Centrum excelencie EÚ – Stredoeurópske vzdelávacie a výskumné centrum v oblasti priestorového plánovania a centrum excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry, vedúci tímu - prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.