Prejsť na obsah
Verejnosť

Už po tretí raz odovzdal rektor granty mladým vedcom na podporu excelentného výskumu.

exceletne timy

Prehľad podporených projektov:

Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Fakulta
5-osový robotický systém pre aditívnu výrobu Ing. Martin Gulan, PhD. SjF
Výskum novej generácie implantačného a depozičného procesu za účelom získania dynamicky atomárne čistých povrchov pre zvýšenie adhézie a prípravu TiAIN a TiAISiN povlakov s redukovaným vnútorným napätím Ing. Paulína Zacková, PhD. MTF
Vývoj nových extrakčných a analytických metód na stanovenie životohrozujúcich látok v potravinách a vo vzorkách životného prostredia Ing. Silvia Zichová FCHPT
Vplyv teploty na dynamické parametre mostných konštrukcií Ing. Michal Venglár SvF
Niektoré fenotypové zmeny v expresii proteínov vyvolané viacliekovou rezistenciou v leukemických bunkách Ing. Martina Guzyová, PhD. FCHPT
Ekonomicky Efektívne Riadenie Energeticky Náročných Chemicko-Technologických Procesov Ing. Martin Klaučo, PhD. FCHPT
Podpora včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby s využitím metód umelej inteligencie a počítačového videnia Ing. Martin Tamajka

FIIT

exceletne timy

excelentne timy