Prejsť na obsah
Verejnosť

SEMINÁR:
Európske programy pre výskum, vývoj a inovácie pre firmy

Štrukturálne fondy končia! Stále je tu možnosť využiť ďalšie zdroje EÚ
pre firmy na vývoj a implementáciu nových technológií. 
V júli 2011 vyhlásila EÚ výzvy za vyše 7 mld. eur!

19. 9.2011 (pondelok) o 8:30
veľká  zasadačka - Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19, Bratislava

Pozvánka a program | Registračný formulár

Viac informácií na http://www.enterprise-europe-network.sk/seminar-vyskum-pre-msp-2011.