Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 19. 3. 2019 sa na pôde STU v Aule Dionýza Ilkoviča uskutočnil informačný deň na tému Európska rada pre inováciu.

Cieľom informačného dňa bolo poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o otvorených výzvach v rámci Európskej rady pre inováciu (Fast Track to Innovation, SME Instrument Fáza 2 a Future and Emerging Technologies). Cieľovou skupinou boli vedeckí pracovníci na univerzitách alebo výskumných centrách, ako aj zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu v apríli a v máji 2019, a v ďalších priebežných termínoch v roku 2020. Tieto výzvy nie sú obmedzené konkrétnymi témami a sú otvorené akýmkoľvek inovačným myšlienkam.

Prezentácie z info dňa nájdete na stránke CVTI SR.