Prejsť na obsah
Verejnosť

Ekonomická univerzita a Slovenská technická univerzita plánujú posilniť spoluprácu. Možnosti vidia v riešení spoločných projektov, či zlepšovaní vnímania oboch univerzít v spoločnosti. Vyplynulo to zo stretnutia vedúcich predstaviteľov EUBA a STU 16. decembra na pôde Ekonomickej univerzity.

Kooperácia ekonomického sektora s priemyselným je z  národohospodárskeho hľadiska silnou hybnou a motivačnou ekonomickou silou, osobitne žiaducou v rámci súčasnej priemyselnej revolúcie 4.0. Obe univerzity pri nej môžu zohrávať dôležitú úlohu, zhodli sa rektori EUBA Ferdinand Daňo a STU Oliver Moravčík.

Diskutovalo sa o zintenzívnení spolupráce univerzít, ktorá môže byť aj motivačným prvkom zastavenia odlivu študentov zo Slovenska a odozvou na súčasné neférové negatívne vykresľovanie obrazu univerzitného vzdelávania na Slovensku. Možné oblasti spolupráce sa rysujú v rámci riešenia spoločných projektov, zlepšenia marketingu oboch univerzít a podobne.

Diskusia vedení oboch univerzít vyústila k záveru smerujúcemu k podpísaniu „Memoranda o spolupráci“ medzi oboma vysokými školami.

Na stretnutí 16. decembra 2021 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnili rektor EUBA  prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor STU - Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ďalej za EUBA prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD., kvestorka Ing. Mária Dziurová a za STU prorektor pre informatizáciu a šport prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. a kvestor Mgr. Rastislav Igliar.