Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti STU sa môžu prihlásiť na pracovné stáže v zahraničných podnikoch cez program ERASMUS.
Stáže možno realizovať do 30. septembra 2012.
Grant na stážový pobyt poskytuje Európska únia v rámci programu Erasmus - mobility.

Podrobné informácie, potrebné tlačivá ako aj granty do jednotlivých krajín na pracovnú stáž.