Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 14. marca 2008 sa v Bratislave bude konať úvodná konferencia siete Enterprise Europe Network, ktorá bude oficiálnym zahájením aktivít siete na Slovensku.
Iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network, ktorá bola oficiálne zahájená dňa 7. februára 2008 v Bruseli, poskytuje podnikateľským subjektom v Európe komplexné a dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Ide o podporu medzinárodnej spolupráce (partnerstiev) v oblasti podnikania, inovácií a výskumu prostredníctvom rozširovania informácií, organizácie informačných a partnerských (medzinárodných) podujatí a špeciálne poradenstvo vo vybraných oblastiach.

Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995 a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory účasti MSP v 7RP. Sieť je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti a inovácií (CIP) 2008-2013.

Konferencia je organizovaná partnermi Enterprise Europe Network na Slovensku a Zastúpením Európskej komisie v SR.

Vašu účasť prosíme nahlásiť prostredníctvom vyplnenia on-line formulára, resp. zaslaním kontaktných údajov e-mailom na info@enterprise-europe-network.sk najneskôr do 10. marca 2008.

Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenčným jazykom je slovenčina.

Viac informácií na stránke http://www.enterprise-europe-network.sk/?show=info .